ONSDAG 17 JANUARI KL 13–17, The Great Northern

HUR MÖTER VI FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV?
  
Plats: The Great Northern, Storgatan 53.

I en ny industriell era ställs nya krav på kompetensförsörjningen. Traditionell akademisk utbildning spelar fortfarande en viktig roll men kommer att kompletteras och bitvis ersättas av andra valideringsmetoder som lärlingstjänster och utbildningar inom företagen.

Vad kan Skellefteå göra för att möta de nya och växande behoven av arbetskraft? Hur kan vi utveckla vårt eget Campusområde? Finns en framtid som attraktiv filial för de stora tekniska universiteten? Och hur kan vårt näringsliv arbeta för att säkerställa kompetensbehovet i företagen?

Kom och diskutera en av framtidens stora frågor tillsammans med företrädare för såväl traditionell utbildning som företag som tagit sitt behov av kompetensutveckling i egna händer.

PROGRAM

Dagpartner: Boliden

11.30 Välkommen på rundvandring i Skellefteås nya innovationshus The Great Northern.
Vi ses innanför huvudentrén.

12.00 Smart Tillväxt bjuder på lunch*

13.00 Kraftsamling för batterifabrikens genomförande
Northvolt har ambitionen att sätta spaden i marken 2018 för den första fjärdedelen av fabriken och planeringen pågår för fullt. Regionens samlade kompetens och tjänster kommer att vara en viktig framgångsfaktor i genomförandet. Mikael Lindmark, projektledare Skellefteå Kraft.

Löser vi kompetensfrågan?
I ett samtal lett av Anders Westermark, vd, Norran, möter vi Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun, Emad Zand, ansvarig för strategiska projekt Northvolt, Monica Quinteiro, platschef, Boliden Rönnskär, Kicki Krane, näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun samt Mikael Lindmark. Här diskuteras lösningar för att bibehålla, attrahera och skapa ny kompetens.

15.00 ICA Kvantum bjuder på fika*

Har världen blivit vansinnig?
En global våg av konstiga politiska ledare och sprickor i samhällsbygget sveper över världen. Det är resultatet av en industriell revolution driven av automatisering och digitalisering där samhället inte kan leverera till medborgarna. Och landsbygden ligger pyrt till. Hur ska Skellefteå navigera sig fram? Per Ödling, professor Lunds universitet.

Är det bara tillgången till jobb som avgör var vi hamnar?
Idag råder en global konkurrens om kompetent arbetskraft och nya invånare. Jonas Nordin, regionchef, Företagarna, leder ett samtal med Jannike Lindbergh affärsutvecklare, T2 College, Åsa Tjärnberg, vd, IUC Norr, Stig-Arne Bäckman, visionär, Fransesca Quartey, vd, Västerbottensteatern, Robert Brännström, universitetslektor Luleå tekniska universitet och Per Ödling.

17.00 Avslut

 

Fri entré, begränsat antal platser. Fika serveras så långt det räcker.